Mikhail Leonov - Alexey Slashchilin game is ended.
Embed Copy

Join Our Discord

Streameast Discord

More Games

Artem Aronov
VS
Andrey Menshikov
Andrey Kondrashkin
VS
Oleg Kosyh
Sergey Yacenko
VS
Sergey Sarychev
Pavel Korolev
VS
Anatoly Trushkin
Alexey Popov
VS
Maxim Bokov